Přihlášení na závod

PŘIHLÁŠENÍ NA ZÁVOD - Zapomenuté hory

Vyplňte prosím základní údaje o sobě. / Please fill out the basic information about yourself.

Jméno a příjmení / Name and Surname *

Pohlavi / Sex *

Datum narození / Date of birth *

E-mail / Email *

Telefon / Phone number *

Klub / Club

Město / City

Poznámka / Note

Kategorie závodu / Race category *

Volitelné položky / Optional items

Slevový kód

Jídlo v cíli *

 Potvrzením této přihlášky souhlasím s pravidly našeho závodu Zapomenuté hory. Prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý k absolvování závodu a plně zprošťuji pořadatele odpovědnosti za jakoukoliv mou zdravotní újmu, zranění, úmrtí či věcné ztráty. Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů dle pravidel GDPR.

Souhlasím s pravidly závodu a zpracovánim osobních údajů. / I agree with race rules and processing my personal data


* Povinná položka ve formuláři / Required item on the form